Výkop jámy pro podzemní bazén o rozměrech 7 x 3 x 1,5 m v Bohumíně


Dle požadavku investora jsme vyhloubili jámu o rozměrech podzemního bazénu + 50 cm v příčném i podélném směru. Z důvodu napojení bazénové technologie rovnou na odpad byl proveden výkop na odpadní potrubí a šachtu filtrace. Napojením na odpadní potrubí se získá větší komfort při bazénové údržbě a při vypouštění vody z filtrace. Část zeminy z výkopu byla ponechána k terénním úpravám. Na kameninový podklad byla zhotovena železobetonová deska. Na vytvrdlou betonovou desku se poklade extrudovaný polystyren.


            Kontaktní formulář

© 2021 Skalka-zemní práce. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies