Zemní a výkopové práce při výstavbě rodinných domů v Petřvaldě

Na základě požadavků investora se provedla skrývka ornice. Následně se vykopaly základové pásy. Vytěžená zemina, zejména ornice, se ponechaly na pozemku pro pozdější hrubou i finální úpravu terénu. Po zalití základů betonem se hloubily spáry pro kanalizaci, odvodnění a jímky. Na závěr zemních prací se provedly terénní úpravy zemním strojem JCB.


             Kontaktní formulář