Stavba zahradního jezírka a úprava okolního terénu v Dětmarovicích

První fáze zemních prací byla skrývka ornice, poté se provedl výkop jámy. Zemina z výkopu je využita ke tvorbě terénních valů, čímž se vytvořila pohledová bariéra od okolních staveb. Jezírko je tvořeno jednotlivými patry/stupni, které jsou zakončené lemem pro založení různé škály biotopů. Od jezírka se provedl výkop rýhy pro položení odpadního potrubí, které bude využito k vypouštění jezírkové vody. 


      Kontaktní formulář